Pressmeddelande – Agro Västmanland

1 september 2022
Agro-Vastmanland-6

Agro Västmanland – en nystartad samarbets- och utvecklingsarena för livsmedelsproduktion i
Västmanland

En ökad svensk livsmedelsproduktion och ökad självförsörjningsgrad är ämnen som är mer
aktuella nu än någonsin. Under hösten 2022 startar Agro Västmanland, en neutral
samarbets- och utvecklingsarena för de gröna näringarna. Agro Västmanland drivs av den
ideella föreningen Agro Öst på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland och Region
Västmanland. Samarbetet är sprunget ur regeringens uppdrag till länen att utarbeta en
regional livsmedelsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) innehåller mål såsom
Ökad livsmedelsproduktion i Västmanland samt Ökad biodrivmedelsproduktion i
Västmanland, inom dessa områden kan Agro Västmanland vara en nyckelspelare för att driva
utvecklingen framåt. Agro Västmanland kan också vara en arena för möten mellan de gröna
näringarna och andra styrkeområden i Västmanland såsom tex elektrifiering och automation.

Vi har under lång tid arbetat för att få den här samarbetsarenan på plats. Vi tror
starkt på att det här är rätt sätt att ta sig an de utmaningar som finns inom de gröna
näringarna, säger vikarierande landshövding Ulrica Gradin.

Agro Västmanland startar upp som en mötesplats och knutpunkt för arbetet med att
förbättra och öka livsmedelsproduktionen i Västmanlands län. En neutral arena har saknats i
länet. Organisationen ska även vara en neutral kommunikationsplattform för att främja en
ökad samsyn mellan bland annat livsmedelsaktörer och offentliga myndigheter. På sikt ska
nätverket täcka upp även andra viktiga aktuella områden inom de gröna näringarna.

Bildandet av Agro Västmanland ligger väl i linje med våra ambitioner med att hela
länet skall utvecklas i en hållbar och beredskapstrygg riktning, de gröna näringarna är
en stor tillgång för länets framtida utveckling, säger Magnus Ekblad (C), regionråd
med ansvar för regional utveckling.

För att säkerställa att Agro Västmanlands verksamhet utgår från utmaningar som bidrar till
utveckling inom det gröna näringslivet i Västmanlands län tillsätts ett utvecklingsråd. Rådet,
som består av ett tiotal representanter från olika delar av länet och livsmedelskedjan;
primärproducenter, förädlare och restaurang/grossistled, kommer att ge förslag på insatser,
fungera som rådgivare och bollplank.

Jag tror att Agro Västmanland som en neutral plattform inom de gröna näringarna,
på sikt kommer att kunna göra skillnad. Att viljan finns och att det sker ett tätt
samarbete mellan myndigheter, forskning och utveckling, samt de producenter som
vet hur produktionen fungerar i praktiken. Det är förutsättningen för att kunna
genomföra projekt och utveckla och öka produktionen i länet, säger Marit Wirén Toll
ansvarig projektledare för Agro Västmanland.

Agro Västmanland finansieras huvudsakligen av Länsstyrelsen i Västmanland och Region
Västmanland. Övriga medfinansiärer är LRF Västmanland, Västmanlands
Hushållningssällskap och Smaka på Västmanland.

Kontakt: marit.toll@agrovastmanland.se

Dela artikeln!

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.