Referat från torkmötet

1 juli 2023
tork1

Måndag den 26 juni samlades flera av våra lantbruksnära aktörer och lantbrukare för att ge varandra en samlad bild av torkan och vad man kan göra för att lindra effekterna av den. Vi var närmare 60 personer på plats och vi fick gott om praktiska råd och tips.

Länsstyrelsen, med representanter för flera olika avdelningar, startade och försåg oss med en gedigen information om EU-stöd, KRAV, djurskydd, vatten och betesförmedling.

Material från föreläsarna hittar du här

Nytillträdda Enhetschefen på Landsbygd Jennie Sohlberg poängterade: Har du frågor, ring oss! Det finns alltid någon på plats som kan hjälpa dej att få svar på dina frågor!

LRF Mälardalen berättade om sitt arbete kring torkan. Vad kan man göra? Vad gör LRF?
Fredrik Melin, regionstyrelsen, berättar att LRF samarbetar med myndigheter och beslutsfattare och håller dem uppdaterade och informerade om läget nationellt, regionalt och lokalt. LRF har också beredskap med omsorgsgruppen OM det skulle bli akut kris för några lantbrukare.

MEN, man uppmanar oss alla att ha beredskap med det man kan! Till exempel – prata med varandra! Hjälp varandra! Gör klart ev. maskiner som kan behövas vid ev brand; gödseltunnan, kultivatorn och annat. Se över vägar och gör dem farbara; ta bort de där stora stenarna, lägg dit en stock istället för den kan brandmännen såga itu och ta sig förbi. Det kan man inte med ”bautastenar”. Tänk på att man måste ta eget ansvar och vara förberedd!

Håkan Johansson, regionstyrelsen och med erfarenhet från branden i Sala 2014, tryckte på det faktum att det inte går att förbereda sig nog mycket;

– Angående brandsläckare, tänk dubbelt! Minst! Om man rekommenderar 2 brandsläckare till en tröska, se till att ha 4!

PA Eldenfalk från Länsförsäkringar nickar instämmande.

-Erfarenhet från torkan 2018 var att det blev väldigt lätta djur till slakt året efter torkan. Det är något att ha i tanken när man planerar sin produktion inför nästa år, kommenterade LRF Mälardalens region förtroendevalda Roberth Khilin.

En annan sak som diskuterades var just framtida effekter i djurproduktionen. Efter torkan kommer det att finnas problem kvar. Ex. slaktköer, foderbrist etc. Så se till att slaktanmäla djur du redan nu vet att du inte kommer att kunna ha kvar i höst.

Och gällande strö och foder kommer det troligen att importeras en del från länder som har problematik med svinpest och resistenta ogräs! Var försiktig om du tar emot gödsel och ströbäddar från hästnäringen. Fråga vad man använt för strö!

-En annan sak man lätt glömmer. Glöm inte att ta en kopp kaffe med grannen och sitt ner och prata, ta hand om varandra! Säger Håkan som ett avslut på LRF Mälardalens anförande.

Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare Camilla Söderberg och Alexia von Ehrenheim presenterade en gedigen lista på åtgärder man ska tänka på när det gäller sin växtodling. Alexia gav tips om möjligheter att få ytterligare en vallskörd.

– Gödsla dina vallar när du tagit din första skörd, när regnet kommer så kommer gräset börja växa. Men se upp! Har gräset gått upp i frö pga torkstressen så kommer det inte att bli just nån återväxt pga det, växten ”är nöjd” med att den satt frö. Ser ni detta i ert bestånd, putsa ner dessa så kommer gräset börja skjuta nya blad och det finns då chans för en ny skörd.

Se över möjligheter att så in spannmål eller Westerwoldiskt rajgräs för att kunna ta en till ensilageskörd längre fram.

Spannmålen är för sen att gödsla! Det kommer inte ge någon effekt nu. Se istället till att bekämpa ohyra och svamp i de bestånd där sådant dyker upp. Rädda det som räddas kan var budskapet.

Länsförsäkringar Bergslagens PA Eldenfalk påpekade att Oförutsedda händelser är just oförutsedda! Torkan är en sådan!

PA tog upp vikten av att inte bara se om sin gård och sina djur, utan även se om sig själv. Se till att vara försiktig i arbeten som innebär en risk och se till att du har en bra försäkring åt dig själv och kanske även en ersättarförsäkring.

Man tog även upp problematiken med kris och psykisk ohälsa. LF har en jourtelefon för sina medlemmar där man kan få akut samtalsstöd vid kris, samt en lotsning in i sjukvårdssystemet för fortsatt hjälp. En annan sak LF poängterade var vardagsberedskap. Brandsläckare, larm, lås och så vidare. Se om din gård, dina djur och dig själv inte minst!

Lantmännen var representerade av både sälj, foder och växtodling men även Växtråd. Kristina som är fodersäljare konstaterade att grovfoderbrist är ett faktum. Hon poängterade vikten av att se till att få god hygien på det foder man väl får in. Det finns bra tillsatser till detta. Anpassa även foderstaten så de djur som behöver bästa kvalitet på foder får det. Det finns många bra helfoder och tillsatsprodukter om man saknar fiber och protein. Kontakta din säljare, de är väl förberedda att hjälpa till att hitta lösningar.

Växtodlingsäljare Martin Pettersson frågade;

– Vad har du för avtal och vad tror du att du får för skörd?

Martin Pettersson och Malin Nordin presenterade strategier för spannmålsavtal. Gör aktiva val och se över dina avtal för justering på grund av eventuellt skördebortfall. Din säljare på Lantmännen hjälper dig att försöka hitta en bra lösning om avtalen behöver lösas in. Men vänta inte för länge utan gör något medan möjlighet finns. När man tecknar nya avtal. Se till att sprida riskerna. Det är svårt att pricka in topparna i priskurvan.

Växtråds Andreas Öhrman blickade tillbaka på ett antal erfarenheter från 2018, bland annat att man bör tänka på att det inte är säkert man har en jämn kvalité inom sorter i sin odling. Fält kan skilja sig stort vad gäller protein och falltal pga olika jordarter. Ge inte upp bara för att det har varit torrt. Vissa fält kan klassa sig som kvalitetsspannmål trots bristen på nederbörd. Ta ett antal skördeprov och analysera så du vet var du har i din odling. En annan erfarenhet från 2018 var att de näringsämnen som inte kom marken till godo under torråret låg kvar till nästkommande skördeår.

-Gör nollrutor i din höstgröda, så du vet om du har ett förråd av näringsämnen inför övergödslingen nästa år, tipsade Andreas.

Andreas blickade även framåt, bortom skörd 2023. Hans tips för framtiden var bland annat att se över valet av höstsortiment. Sprid riskerna med sena och tidiga sorter. Då finns det i varje fall en chans att någon gröda fått en bra mängd vatten under växtsäsongen. Och våga prova höstkorn! Kan vara en chansning, men också ge bra. Vi vet ju inte om det blir ett torrår igen.

Länets banker var väl representerade av fyra olika banker. Sala Sparbank, Sparbanken Västra Mälardalen, Swedbank och Länsförsäkringar Bank.

Från bankerna var budskapet tydligt. Börjar det se besvärligt ut ekonomiskt:  Kontakta din bank i tid! Tar man tag i problemen i tid finns oftast ganska mycket man kan göra innan det är total ekonomisk katastrof. De var också tydliga med att man bör se över sin riskhantering. Likt Lantmännen poängterade de att riskspridning alltid är en bra strategi. De konstaterade att de ekonomiska förutsättningarna för lantbrukarna i länet var väldigt olika.

-Vad gäller investeringar i detta omvärldsläge. Alla producenter är unika. Det är helt individuellt hur ekonomisk stabil en produktion är. Allt beror på förutsättning utifrån läge, typ av produktion, historia. Individuella förutsättningar helt enkelt. Läglighetseffekten kan vara helt avgörande för om en investering är rätt just nu, sa Anne-Charlotte Edin, Sparbanken Västra Mälardalen.

Sammanfattningsvis var det en engagerad skara som möttes i Dingtuna Bygdegård. Många frågor till talarna och ett gediget innehåll av möjligheter och redskap förmedlades i salen.

Dagens återkommande ord i sammanhanget från alla medverkande var ”Riskhantering”, ”Beredskap” och ”Omsorg”.

Se till att vara beredd på att vad som helst kan hända, praktiskt och ekonomiskt. Ha en plan. Och inte minst: Ta hand om dig själv och varandra!

Tack alla medverkande och deltagare för att ni bidrog till att denna träff till en riktig Kraftsamling!

Marit och Agneta
Agro Västmanland

Stort tack till våra finansiärer Sala Sparbank som såg till att koffein- och blodsockernivå hölls på en god nivå och Sparbanken Västra Mälardalen som såg till att vi under eftermiddagen kunde erbjuda tak över huvudet mot en gassande sol!

Dela artikeln!

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.