Företagsutveckling

På den här sidan hittar ni samarbeten, plattformar och initiativ som främjar företagsutveckling. En del är vi med och arbetar i och andra är externa aktiviteter och program vi tror att företag inom gröna näringar skulle kunna ha nytta av.

Tillväxtmotorn Lantbruksföretag

Tillväxtmotorn Lantbruk

Tillväxtmotorn är ett ledarutvecklingsprogram med målsättningen att stärka dig som företagsledare. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter på affärsutveckling samt Mälardalens Universitet tar du både dig själv och företaget vidare till nästa steg.

Tillväxtmotorn är ett väl beprövat program som drivs av Mälardalens universitet, MdU. Nu erbjuder MDU en skräddarsydd version riktat till lantbruksföretagare. Tillväxtmotorn Lantbruksföretag har tagits fram i samverkan med Agro Sörmland och Agro Västmanland.

Deltagare och start:

 • Lantbruksföretagare verksamma i Sörmland eller Västmanland är välkomna med anmälan.
 • Begränsat antal platser då programmet genomförs i små grupper.
 • Programstart i januari 2024, totalt nio tillfällen
 • Kostnad: 8000 kr/deltagare

Anmäl senast torsdag 4 januari 2024

Programmets upplägg:

Startdatum 17/1 2024

Åtta möten med olika teman fördelade under perioden januari 2024 till mitten av mars ett uppföljningsmöte inkl. studiebesök i juni/juli, samt fyra möten under oktober t.om slutet av november månad. Totalt nio tillfällen. Start med lunch kl. 12.00, program kl. 13.00 – 16.00.

Mötena förläggs till MdU, Eskilstuna eller Västerås beroende på deltagarnas hemvist och önskemål.

Innehåll/Teman:

Varje mötestillfälle inleds med föreläsningar inom givet tema. Föreläsningarna syftar bland annat till inspiration och att bidra med ny kunskap. Därefter sker diskussion och erfarenhetsutbyte. Sekretess råder vilket innebär att du kan vara förtrolig och känna dig trygg med att ta upp frågor som rör ditt företag.

Teman, huvudrubriker

(underrubriker sätts längre fram beroende på föreläsare):

 • Omvärldskunskap
 • Ägarrollen/ juridikens ramar
 • Affärsutveckling och affärsmöjligheter
 • Talent management, kultur och struktur
 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Hållbar utveckling
 • Öppet ämne, efter deltagarnas önskemål

Datum för mötestillfällen och detaljerat program är under utformning.

Anmälan Tillväxtmotorn

3 + 8 =

Intresseanmälan och frågor, kontakta:

Cilla Krantz, cilla@agrosormland.se, 070-384 64 24
Agneta Pettersson, agneta@agrovastmanland.se, 070-669 27 35
Alexandra Elfridsson, alexandra.elfridsson@mdu.se, 073-662 09 28