Om Agro Västmanland

En nystartad samarbets- och utvecklingsarena för livsmedelsproduktion i Västmanland Agro Västmanland startar upp som en mötesplats och knutpunkt för arbetet med att förbättra och öka livsmedelsproduktionen i Västmanlands län. En neutral arena har saknats i länet.

Organisationen ska även vara en neutral kommunikationsplattform för att främja en ökad samsyn mellan bland annat livsmedelsaktörer och offentliga myndigheter. På sikt ska nätverket täcka upp även andra viktiga aktuella områden inom de gröna näringarna.

För att säkerställa att Agro Västmanlands verksamhet utgår från utmaningar som bidrar till utveckling inom det gröna näringslivet i Västmanlands län tillsätts ett utvecklingsråd. Rådet, som består av ett tiotal representanter från olika delar av länet och livsmedelskedjan; primärproducenter, förädlare och restaurang/grossistled, kommer att ge förslag på insatser, fungera som rådgivare och bollplank.

Agro Västmanland finansieras huvudsakligen av Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland. Övriga medfinansiärer är LRF Västmanland, Västmanlands Hushållningssällskap och Smaka på Västmanland.

Agro Västmanland

Vision

Agro Västmanland är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de gröna och biobaserade näringarna. Agro Västmanland bidrar till ökad produktion och självförsörjningsgrad inom livsmedelssektorn såväl regionalt som nationellt.

Organisation

Marit Wirén Toll

Projektledare

marit@agrovastmanland.se
070-438 00 43

Agneta Pettersson

Utvecklingsstrateg

agneta@agrovastmanland.se
070-669 27 35

Johanna Funkquist

Webb/kommunikation

johanna@agrovastmanland.se
070-3356400

Kontakta oss gärna på mailadresserna ovan, eller på kontaktformuläret nedan, så svarar vi dig så fort vi kan!

Kontaktformulär

8 + 7 =

Utvecklingsråd

Vi har ett aktivt utvecklingsråd med företagare som representerar olika produktionsgrenar.

I rådet diskuterar vi aktuella utmaningar och möjligheter inom näringen. Här startar många gånger idéerna till Agro Västmanland aktiviteter och dess innehåll. Utvecklingsrådet är en garant för att verksamheten bedrivs utifrån näringens behov!

Är du intresserad av att vara med och bidra? Välkommen att kontakta oss! Vi vill ha positiva och engagerade deltagare från hela länet.

Medlemmar i utvecklingsrådet:

Stefan Andersson, Ekeby Lantbruk – Kungsör
Marcus Eriksen, Svarthäll säteri – Kungsör
Ingrid Sommar, Sommars Lantbruk AB – Västerås
Ulf Andersson, Kärrbo prästgård – Västerås
Erik Pettersson, EM Logging – Fagersta
Daniel Vidlund, Mälarfisk – Västerås
Tomas Olsson, Norrby gård – Kungsör
Stina Barrsäter, Fallängetorp – Sala
Johnas Rundgren, Mälargårdens Lantbruk – Västerås

Styrgrupp

I styrgruppen finns representanter för var och en av de organisationer som finansierar Agro Västmanland, samt represenanter från Agro Öst, som är vår moderorganisation.

Agro Västmanland

Magnus Börjesson – Agro Öst
Marit Toll – Agro Västmanland
Agneta Pettersson – Agro Västmanland
Maria Linder – Region Västmanland
Maria Ek – Länstyrelsen Västmanland
Tomas Olsson – LRF Mälardalen
Johanna Funkquist – Hushållningsällskapet Västmanland
Rikard Skanevall – Smaka på Västmanland