Om Agro Västmanland

Agro Västmanland

– en nystartad samarbets- och utvecklingsarena för livsmedelsproduktion i Västmanland

Agro Västmanland startar upp som en mötesplats och knutpunkt för arbetet med att
förbättra och öka livsmedelsproduktionen i Västmanlands län. En neutral arena har saknats i länet.

Organisationen ska även vara en neutral kommunikationsplattform för att främja en ökad samsyn mellan bland annat  livsmedelsaktörer och offentliga myndigheter. På sikt ska nätverket täcka upp även andra viktiga aktuella områden inom de gröna näringarna.

För att säkerställa att Agro Västmanlands verksamhet utgår från utmaningar som bidrar till utveckling inom det gröna näringslivet i Västmanlands län tillsätts ett utvecklingsråd. Rådet, som består av ett tiotal representanter från olika delar av länet och livsmedelskedjan; primärproducenter, förädlare och restaurang/grossistled, kommer att ge förslag på insatser, fungera som rådgivare och bollplank.

Agro Västmanland finansieras huvudsakligen av Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland. Övriga medfinansiärer är LRF Västmanland, Västmanlands
Hushållningssällskap och Smaka på Västmanland.

Vår vision

Agro Västmanland  är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de gröna och biobaserade näringarna. Agro Västmanland bidrar till ökad produktion och självförsörjningsgrad inom livsmedelssektorn såväl regionalt som nationellt.

Organisation

Marit Wirén Toll

Projektledare

marit@agrovastmanland.se

070-4380043

Agneta Pettersson

Utvecklingsstrateg

agneta@agrovastmanland.se

070-6692735

Johanna Funkquist

Webb / kommunikation

johanna@agrovastmanland.se

070-3356400

Kontakta oss gärna på mailadresserna ovan, eller på kontaktformuläret här intill, så svarar vi dig så fort vi kan!

  Utvecklingsråd

  Vi har ett aktivt utvecklingsråd med företagare som representerar olika produktionsgrenar.

  I rådet diskuterar vi aktuella utmaningar och möjligheter inom näringen. Här startar många gånger idéerna till Agro Västmanland aktiviteter och dess innehåll. Utvecklingsrådet är en garant för att verksamheten bedrivs utifrån näringens behov!

  Stefan Andersson, Ekeby Lantbruk – Kungsör

  Marcus Eriksen, Svarthäll säteri – Kungsör

  Ingrid Sommar, Sommars Lantbruk AB – Västerås

  Ulf Andersson, Kärrbo prästgård – Västerås

  Erik Pettersson, EM Logging – Fagersta

  Daniel Vidlund, Mälarfisk – Västerås

  Tomas Olsson, Norrby gård – Kungsör

  Stina Barrsäter, Fallängetorp – Sala

  Johnas Rundgren, Mälargårdens Lantbruk – Västerås

  Är du intresserad av att vara med och bidra? Välkommen att kontakta oss! Vi vill ha positiva och engagerade deltagare från hela länet.

  Styrgrupp

  I styrgruppen finns representanter för var och en av de organisationer som finansierar Agro Västmanland, samt represenanter från Agro Öst, som är vår moderorganisation. 

  Magnus Börjesson – Agro Öst

  Marit Toll – Agro Västmanland

  Agneta Pettersson – Agro Västmanland

  Maria Linder – Region Västmanland

  Maria Ek – Länstyrelsen Västmanland

  Tomas Olsson – LRF Mälardalen

  Johanna Funkquist – Hushållningsällskapet Västmanland

  Rikard Skanevall – Smaka på Västmanland

   

  Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.