Hösten 2024

Lammproduktionen i Sverige har stor potential att öka. På marknaden för avsättningen av lammkött är efterfrågan mycket större än tillgången, både i offentliga kök och hos privata konsumenter. Får och lamm ger inte bara en eftertraktad köttråvara, utan kan även skapa stora biologiska värden i vår natur under uppfödningsperioden.

Får och lammproduktion är dessutom många gånger en bra instegsproduktion på lantbruk där djurproduktion sedan länge varit frånvarande.

Hur får vi får och lammproduktionen att öka i Västmanland? Vilka möjligheter finns det för synergieffekter i en sådan produktion? Vad är ”nytt” i branschen?

Program och datum kommer snart. Håll utkik i våra sociala kanaler eller nyhetsbrev!