Vår systernod Agro Sörmland arrangerar och bjuder in till en timmes webbinarium om Kolkrediter i lantbruket, tisdag 11 juni kl. 11–12.

Kolkrediter innebär att inlagring av koldioxid ökar och saluförs på marknaden. Det ökade upptaget och inlagringen av kol kan ske i levande biomassa, dött organiskt material eller jord. Intäkterna kan komma från privata och offentliga aktörer som söker sätt att reducera sina egna utsläpp och kan med kolkrediter hitta kostnadseffektiva lösningar.

Kan kolkrediter bli en attraktiv intäktskälla för lantbruket?
Hur kan du som lantbrukare skapa intäkter genom den koldioxid du binder i din jordbruksverksamhet?
Vilka är de affärsmässiga riskerna?
Vem bär ansvaret om inte kolet stannar i marken/grödan?

Det är frågeställningar som kommer att diskuteras av inbjudna sakkunniga under den här timmen. Mer om programpunkter och talarlista här.

Anmäl här, länk skickas ut några dagar innan till den e-postadress du anger när du anmäler.