Ett sätt att ta reda på hur det står till med jordhälsan är att göra en visuell bedömning enligt Visual Evaluation of Soil Structure.

Agro Sörmland arrangerade en Fältdag i projekt Mer vall i spannmålsväxtföljden den 20 juni på Hagebyberga säteri. Fältdagen ägnades åt tre gropar uppgrävda för dagen. Den första på ett spannmålsfält, den andra på en vall och den tredje en 30-årig äng mer om Fältdagen här, mer om vad vi såg i groparna här.

Medverkande ”guider” i groparna var Tomas Keller, SLU med doktorand Hanna Sjulgård. Forskare med fokus på markstruktur och hur växtföljd påverkar marken. De forskar bl.a på samband mellan brukningsmetoder och jordhälsa. Mer om groparna och vad vi såg här.

Tomas Keller, visade hur du själv kan utföra en enklare visuell bedömning med testet Visual Evaluation of Soil Structure.

Länk till VESS-testet som nedladdningsbar PDF.

mätverktyg för jordhälsa
mätverktyg för jordhälsa