SAVE THE DATE – Energiseminarium – 13 augusti, Västerås

Solel – teknik, ekonomi, samverkan och avtal

Står du i tankar om att satsa på en energiproduktion? LRF Mälardalen och Agro Västmanland bjuder in till en energiträff där diskussioner sker kring information om förutsättningar för solelproduktion vad gäller teknik, ekonomi, samverkan och avtal.

Vi får ta del av två olika solelprojekt med studiebesök vid respektive anläggning, Kärrbo Prästgård solelpark och Helios Kungsåra Solelpark, Västerås

Inbjudan och program kommer via LRF Mälardalen samt Agro Västmanland under juli. Håll utkik!

Finansieras av EU jordbruksfonden
Solel seminarium logobild