Tänk vilt när du sköter din skog

Tänk vilt när du sköter din skog

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30 DIGITALT Under föreläsningen får du bland annat ta del av exempel på skötselåtgärder som syftar till ökad fodermängd, (ökad biologisk mångfald) och minskade betesskador. Föreläsare: Matts Rolander, Skogsstyrelsen Anslut till...
Tänk vilt när du sköter din skog

Skötsel av lövskog

Onsdag 28 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Viltanpassad skogsskötsel i rasande goda lövskogar. Föreläsare: Per Hazell, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 —- En del av: Tänk vilt – en vecka om foder...
Skötsel av lövskog

Skötsel av lövskog

Skogsstyrelsen bjuder in till en kurs om lövskogsskötsel. Datum: 15 maj Tid: 10:00–15:00 Plats: Segerstad, Värmland ANMÄL Vid den här träffen tittar och pratar vi om föryngringsmetoder och skötsel av lövskog. Vi berör ämnen som förädlade plantor, hägn, röjning,...