Medfinansieras av:
Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS
Affärs och tillväxtkraft i ÖMS Västmanland

Projektstart: 2022

Projektledare: Marit Wirén Toll

Kontakt:

Projekt: Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning.

Projektpartners: Projektet drivs av Agro Östas noder (Agro Västmanland, Agro Örebro, Agro Sörmland) samt Vreta kluster.

Finansiering: Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med Region Sörmland,  Region Örebro, Region Västmanland  och Region Östergötland.

Bakgrund: Sveriges livsmedelsstrategi innebär en långsiktig strategi där livsmedelskedjans potential ska nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Tidigare studier med utgångspunkt tillväxt och utveckling hos livsmedelsföretag har visat på att det finns ett behov av riktade insatser mot företag inom livsmedelskedjan för att öka möjligheten till affärsutveckling och att skapa tillväxt hos företagen. I andra studier har man även funnit att finansieringsmodeller och innovationslösningar som finns tillgängligt i befintliga främjar- och stödsystem inte är anpassat till livsmedelsföretagen. Detta gör att dessa insatser inte ”når fram” till företag inom livsmedelssystemet i lika stor utsträckning som till andra småföretag.

Målgrupp: Livsmedelsproducerande företag. Ej primärproduktion.

Syfte: Att hitta en modell att stötta livsmedelsproducerande företag genom skräddarsydda insatser att skapa förutsättningar för lönsamhet, affärsutveckling och vilja att växa. I förlängningen bidrar detta till en ökad livsmedelsproduktion och stärker länets försörjningsgrad och beredskap.

Metod: I varje län har en projektkonsult ansluten till Agronoderna och Vreta Kluster ansvarat för två livsmedelsförädlande företag. Västmanland representeras av Carlströms chark AB samt Ferna Forge Brewery AB. I inledningen nyttjades delar i det befintliga stödsystemet för att göra en nulägesanalys av de rekryterade företagen. ALMI i respektive område har genom sina verktyg levererat en analys av företagen med möjliga affärsutvecklingsområden och utifrån analys samt dialog med företagen
har respektive läns projektkonsult utifrån nodnätverket skräddarsytt specifika  insatser till sina företag.

Insatser och resultat: Utövar insatserna från ALMI har workshops samt löpande möten genomförts med företagen.

Carlströms chark AB

Ny affärsmodell – En foodtruck ”Korvlådan” är nu ett nytt ben i verksamheten. Vagnen är investerad och finns redan i verksamheten. Personal är anställd. En affärskonsult är anlitad för ytterligare insatser i företagets affärsutveckling

– Här i Västerås är vi ett starkt och välkänt varumärke, vi har funnits i nästan 90 år. Vi kände att vi behövde få in lite nya tankar och idéer på hur vi kan utveckla vår verksamhet. Inte minst med våra tankar på en expansion mot Stockholmsmarknaden. Men att träffa andra företag i vår bransch har också varit bra. Vi har kunnat diskutera öppet och det har varit givande diskussioner som fött en hel del idéer hos oss, säger Carlströms Kött & Charks vd Rikard Söderström.

Ferna Forge Brewery AB

En affärskonsult är anlitad för lotsning och insatser i företagets affärsutveckling. Ägarna till det lilla bryggeriet Ferna Forge Brewery i Skinnskatteberg kände att de stod och stampade. Sedan starten 2016 hade det som började som ett hobbyprojekt växt. Men de tre ägarna ville inte ägna all sin fritid åt att brygga öl och göra andra drycker.

– Nej, vårt mål är att någon av oss ska kunna brygga på heltid och de två andra ska få mer tid till försäljning. När vi fick erbjudande om att vara med i projektet ”Affärs- och tillväxtkraft i Östra Mellansverige” kände vi att det var helt rätt för oss, berättar Marko Taipele, som tillsammans med Henrik Blomster och Joakim Pedersén driver Ferna Forge Brewery.

Slutsats: I Västmanland kan konstateras att Livsmedelsföretagen verkligen står långt från det befintliga främjarsystemet och främjarsystemet har liten kunskap om dessa företag. Uppsökande verksamhet med riktade insatser specifikt skräddarsydda för respektive företag är ett lyckat koncept för affärsutveckling i företagen. Insatserna kräver en viss grundfinansiering, men även små medel till en coach eller lots kan ge stor utväxling.