Medfinansieras av:
Brunnby Matmarknad 2024
Brunnby matmarknad 2024
Kontakt:

Matmarknaden på Brunnby Lantbrukardagar 3-4 juli 2024

Bakgrunden:

Genom arbetet med livsmedelsstrategin identifieras vikten av att lyfta den lokala livsmedelsproduktionen i länet, småskalig som storskalig produktion. Västmanlands läns lantbrukare gör länet till en av Sveriges största producenter på spannmål, men länet har även en betydande fläskproduktion. Förädling i Västmanland är i mindre skala men på frammarsch och det finns bland annat ett antal betydande dryckesproducenter. Region Västmanland driver nationellt frågan om gårdsförsäljning av alkohol.

Att handla lokala livsmedelsprodukter är viktigt både ur socioekonomisk- och beredskapssynpunkt. Stora och små livsmedelsproducenter är lika viktiga för länets livsmedelsproduktion och en lönsam produktion är avgörande för att bibehålla samt öka länets produktion av både livsmedelsråvara och förädlade produkter.
Samarrangemang Agro Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland
Finansiering via europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling