Agro Västmanland samverkar och nätverkar.

Vi har kommit en bra bit på vår ”kommunresa” där vi har som mål att tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland besöka alla kommuner i länet för att prata livsmedelsstrategi och förutsättningar och motsättningar gällande livsmedelsproduktionen i länet.

Tillsammans med näringslivspersoner och kostansvariga hade vi spännande diskussioner hos både Skinnskatteberg och Fagersta kommun kring grönt näringsliv, livsmedelsproducenter och förutsättningar för matproduktion och lokalproducerad/svenskproducerad konsumtion. Utmaningarna kan handla om allt från vargens närvaro till upphandling och regelverk.

Vi kan konstatera att det finns en hel del att göra, många är redan på väg och intresset finns. Här kan nog politikens vilja och styrning spela roll, men även att våga kroka arm med andra och kopiera ”goda exempel”.

Vi jobbar vidare med att besöka resterande kommuner på vår lista och sedan blir det sammanställning, reflektion och verkstad under 2024!