Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fältvandring, Åtgärder för biologisk mångfald – Sala

4 juni @ 17:00 - 20:00

Fältvandring, Åtgärder för biologisk mångfald – Sala

Datum: 4 juni
Tid: kl. 17:00–20:00
Plats: Öja/Norrbäck sydost om Sala

ANMÄL

Fältvandring – Åtgärder för biologisk mångfald

Hur vi får mer blommor i odlingslandskapet för att gynna pollinerare och naturliga fiender

Tisdagen den 4 juni kl 17-cirka 20. Öja/Norrbäck sydost om Sala

Vi besöker två lantbrukare Owe Pettersson och Oscar Fjärrstrand. Båda har ekologisk växtodling och Oskar har även köttdjur. Vi tittar på humlor och solitärbin i olika miljöer och diskuterar åtgärder för att öka mångfalden av växter, få fler blommor och skapa spridningskorridorer:

• Gallring och skötsel av naturbete, bryn, gräsytor och skyddszoner
• Kan blommande gröngödsling och vall rädda långtungade humlor?
• Sådda blommande remsor och ytor – miljöytor
• Bottengröda i spannmål, samodling och reläodling
• Etablering och skötsel, såteknik. Vi tittar på grödor sådda med Cameleon såmaskin/radhacka
• Hur får vi mer vedartade växter i åkerlandskapet?

Länsstyrelsen bjuder på kaffe/te och smörgås.
Medverkande:
Owe Pettersson, lantbrukare
Oscar Fjärrstrand, lantbrukare
Christina Winter, naturvårdsrådgivare, Hushållningssällskapet
Emelie Uddenberg, Länsstyrelsen Västmanlands län
Målgrupp: Verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksföretag.

Exakt samlingspunkt skickas ut till dem som anmäler sig.

Har du frågor om fältvandringen eller vill boka rådgivning om biologisk mångfald, kontakta Christina Winter, christina.winter@hushallningssallskapet.se eller 072-713 07 00.

Venue

Öja
Sala, 733 92 + Google Map