Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Klimatförändringar i Sverige – Grundkurs

28 november, 2023 @ 08:00 - 17:00

Kurs i klimatförändringar

Datum: 28/11
Tid: kl. 8.00 – 17:00
Plats: Norrköping eller digitalt

ANMÄL HÄR

Kursinnehåll:

  • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige
  • Sveriges klimat idag och i framtiden. Till exempel hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka.
  • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste 100 åren. Till exempel har stormarna blivit fler och kraftigare?
  • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.
  • SMHI ger (med stöd från Europeiska jordbruksfonden för jordbruksutveckling) kostnadsfria kurser i klimatförändringar (grundkurs) och klimatanpassning (fortsättningskurs). Syftet är att ge verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Målgrupp:

  • Skogsägare, och det spelar ingen roll om du bor på din fastighet eller inte.
  • Anställd på skogsbolag och jobbar till exempel som rådgivare, med skogsskötsel, verksamhetsutveckling, ledning, hållbarhet eller naturvård. Eller regelbundet kommer i kontakt med frågor där du kan ha nytta av ökad kunskap om klimat.
  • Yrkesverksam inom skogsbruket. Till exempel rådgivare, skogsentreprenör eller i annan roll.
  • Denna utbildning riktar sig till dig som vill förstå vad klimatförändringar i Sverige innebär och hur man kan arbeta med att anpassa sin fastighet eller en verksamhet till det. I den här kursen fokuserar vi på de klimatförändringar som är extra viktiga att förstå om man arbetar med eller äger skog.