Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Växtnäring – del 1 ur Ekologisk försöksrapport

27 november, 2023 @ 09:00 - 10:00

Ekoförsöksrapport

Hushållningssällskapet arrangerar och bjuder in till fyra digitala seminarier om det intressantaste delarna i ekologiska försöksrapporterna 2022 och 2023. Varje dag mellan kl 9-10 är det ett specifikt tema där två skribenter per dag presenterar sina studier och vad de kommit fram till.

Del 1
Datum och tid: 27 november, 09.00–10.00
Plats: Digitalt (Teams)

MER INFO OCH ANMÄLAN

(Länkar till del 2 28/11, del 3 29/11 och del 4 30/11 längre ner)

Proteingödsling till ekologiskt höstvete – Lena Engström, SLU Skara

Resultat från ett treårigt projekt där syftet var att studera effekten av olika tidpunkter för en andra kvävegiva med olika organiska gödselmedel, med och utan nedbrukning och bevattning samt att undersöka effekten av hel och delad kvävegiva med olika organiska gödselmedel på skörd och proteinhalt i ekologiskt brödvete.

Mobil gröngödsling till höstvete – Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Resultat från ett projekt med mobil gröngödsling till höstvete. Sex fältförsök genomfördes under 2021-2023 för att undersöka om det kan vara ett lönsamt gödslingsalternativ. Olika typer av grönmassa testades nedplöjda före sådd av höstvete. Det är en uppföljning till ett projekt där mobil gröngödsling till vårgrödor undersöktes.

Välkommen med din anmälan!
Föreläsningarna ges på Teams. Kostnadsfritt deltagande.

Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

——

Projektet finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin

Missa inte de andra delarna av seminarie-serien:

28 nov Odlingsteknik – del 2 ur Ekologisk försöksrapport
29 nov Ogräs/sjukdomar – del 3 ur Ekologisk försöksrapport
30 nov Vall – del 4 ur Ekologisk försöksrapport