Välkommen att delta i en heldag trendspaning kring framtidens Lantbruk och Livsmedelsproduktion.

Datum: 13 mars
Plats: Brunnby gård, Västerås

Den här dagen fokuserar vi på framtiden – Vad kommer vi att äta? Vad kommer att efterfrågas från livsmedelsproducenter? Vilken roll har primärproduktionen i samhällets Gröna omställning och klimatanpassning? Vad kostar det? Vem ska betala?

Inbjudna experter från bl.a SLU Future Food, RISE och Axfoundation föreläser från olika aspekter av ämnet.

Här kan du se löpande uppdateringar av program och föreläsarlista.

ANMÄL HÄR