Är naturupplevelsen i centrum i ditt företagande?
Bedriver du företag med mångbruk av skog och mark eller naturturism?

Om du svarar ja på någon av frågorna är du i målgruppen för en kompetensutvecklingsinsats som syftar till att anpassa utbildningar efter företagens behov. Bakom insatsen står Naturturismföretagen tillsammans med regionerna i Östra Mellansverige.

Du bidrar genom att göra en digital enkät där du får beskriva dina behov av kompetensutveckling samt vilken typ av insatser som skulle stärka och utveckla just din verksamhet.

”Den här undersökningen är viktig för dig som redan bedriver turismverksamhet med naturen som drivkraft. Den är också relevant för dig som bedriver mångbruk i någon form och vill komplettera din verksamhet med naturturism.

Just nu pågår förberedelserna inför Växtkraft naturturism – en gemensam kraftsamling från regionerna i Östra Mellansverige, ESF-rådet och Naturturismföretagen för att lyfta och utveckla branschen i våra län. Som en viktig del i dessa förberedelser behöver vi få veta vad du som företagare verkligen behöver i kompetensutveckling.

Syftet med Växtkraft naturturism är att utveckla och erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling för yrkesverksamma, både företagare och anställda. Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för en projektansökan hos Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige med målet att tillgängliggöra och finansiera dessa utbildningar.”

Enkäten behöver besvaras senast den 15 april 2024 eftersom slutrapporten som ska ligga till grund för utbildningarna ska vara klar och redovisad redan i maj.

Till enkäten.

Bild lånad från Naturturismföretagens hemsida.