På tema kompetensförsörjning

På tema kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en brännande viktig punkt för alla och efterfrågan på arbetskraft och kompetens är stor i flera delar av näringslivet. Vår systernod Agro Sörmland är inne på det andra året i arbetet med att starta upp ett Branschforum för gröna näringar, något...