Kompetensförsörjning är en brännande viktig punkt för alla och efterfrågan på arbetskraft och kompetens är stor i flera delar av näringslivet.

Vår systernod Agro Sörmland är inne på det andra året i arbetet med att starta upp ett Branschforum för gröna näringar, något som Agro Sörmland koordinerar och samverkar i på uppdrag av Region Sörmland. Branschforum är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare och andra aktörer som är involverade i kompetensförsörjning och utbildning.

Det här är förvisso aktiviteter i en annan region men kan inspirera och ge idéer till vårt eget arbete inom området. Vi tipsar därför om Branschträff Gröna näringar 2024 den 6 mars, en förmiddag med fokus på kompetensförsörjning och detta år extra fokus på Ägarskiften och jämställdhet i skogen.

Alla intresserade är välkomna att delta, läs mer och anmäl här.