Projektet ”Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning” som Agro Västmanland har deltagit i under 2022 och 2023 har nu avslutats.

Projektet har främst fokuserat på att skapa tillväxt och utveckling i hos förädlande företag i livsmedelskedjan i området Östra Mellansverige men även att öka samverkan inom affärsutveckling hos deltagande parter och befintligt stödsystem.

Deltagande parter har varit Agro Östs noder samt Vreta kluster. Länen som representeras är Västmanlands län, Sörmlands län, Örebro län och Östergötlands län.

I Västmanland har företagen Carlströms kött och chark AB och Ferna Forge Brewery AB deltagit.

Resultatet av arbetat har mynnat ut i affärsutveckling hos oss båda företagen med nya affärsmodeller som följd. Läs mer om projektet här.