Viltrepellenter

Viltrepellenter

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30 DIGITALT Hur kan vi minska smakligheten/begärligheten på ekonomiskt viktiga plantor och träd? Föreläsare: Matilda Lindmark, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 15:30-16:30...
Viltrepellenter

Tänk vilt när du sköter din skog

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30 DIGITALT Under föreläsningen får du bland annat ta del av exempel på skötselåtgärder som syftar till ökad fodermängd, (ökad biologisk mångfald) och minskade betesskador. Föreläsare: Matts Rolander, Skogsstyrelsen Anslut till...
Skötsel av lövskog

Skötsel av lövskog

Skogsstyrelsen bjuder in till en kurs om lövskogsskötsel. Datum: 15 maj Tid: 10:00–15:00 Plats: Segerstad, Värmland ANMÄL Vid den här träffen tittar och pratar vi om föryngringsmetoder och skötsel av lövskog. Vi berör ämnen som förädlade plantor, hägn, röjning,...
Skogen i ett föränderligt samhälle

Skogen i ett föränderligt samhälle

Datum: 13 juni Tid: kl. 10.00–15.30, samling kl. 9.30 Plats: Brunnby gård, Västerås MER INFO OCH ANMÄLAN Välkommen till en dag där vi diskuterar aktuella ämnen om skogen och skogsbruket. Vi kommer att beröra frågor som till exempel lagstiftningen, klimatanpassning,...
Ekonomiska stöd inom skogsbruket

Ekonomiska stöd inom skogsbruket

Arena Skog arrangerar och bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium om ekonomiska stödformer och projektmedel för skogliga åtgärder! Datum: måndag 20 maj Tid: 13:00–14:14 Digitalt via Teams ANMÄL Teamslänk skickas ut via mejl samma dag I detta webbinarium får du en...