Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Åtgärder för biologisk mångfald – vilda bin och pollinering

4 april @ 18:00 - 20:30

Åtgärder för biologisk mångfald – vilda bin och pollinering

Webbinarium i arrangemang av Husshållningssällskapet.

Datum: torsdag 4 april
Tid: 18:00 – 20:30
Digitalt

ANMÄL

Christina Winter, hortonom och naturvårdsrådgivare på Hushållningssällskapet visar bilder och berättar om pollinerare och pollinering. Kursen är uppdelad i en digital teoridel samt en fältvandring i Västmanlands län. Tid och plats för fältvandringen meddelas senare.

Pollinerarnas betydelse för frö- och fruktsättning i klöverfrö, åkerbönor, oljeväxter, frukt och bär.

Konkreta råd för att gynna humlor och solitärbin:

Skötsel av gräsmarker för ökad blomrikedom
Anläggning och skötsel av miljöytor, skyddszoner, andra blomremsor och äng på åker
Skapa boplatser med död ved, insektshotell och sandbäddar
Vedartade växter på åkermark. Skapa nya småbiotoper
Gynna naturliga fiender till skadedjur och andra blombesökande insekter
På fältvandringen besöker vi ett lantbruk i Västmanlands län, datum meddelas senare. Vi tittar på humlor och solitärbin och diskuterar konkreta åtgärder för att gynna pollinerare i stor och liten skala.

Kursledare: Christina Winter, Hushållningssällskapet.

Sista anmälningsdag för den digitala delen: 2 april.

Aktiviteten utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län och bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014–2020.