Buffertzoner längs små vattendrag – en viktig födoresurs för klövvilt?

Digitalt seminarie

Måndag 26 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Buffertzoner runt små vattendrag kan komma att öka i framtiden som en del av hyggesfritt skogsbruk. Under föreläsningen presenteras resultat från nyligen genomförda undersökningar om tillgänglighet av föda i bäcknära zoner över hela Sverige och vi kommer att diskuterar deras potentiella betydelse för klövdjur. Föreläsare: Robert Spitzer, […]

Effekter av skogsskötsel och fodertillgång på hjortviltets hälsa och betesskador

Digitalt seminarie

Tisdag 27 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Under föreläsningen får du höra om hjortviltets dieter och näringsekologi, och hur fodertillgången ser ut idag i Sveriges produktionslandskap. Vi pratar även om konsekvenser av detta för skogsproduktionen (skador) och för djuren själva. Föreläsare: Annika Felton, SLU Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 […]

Tallföryngring och hjortdjursfoder

Digitalt seminarie

Onsdag 28 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Om metoderna 7T (Tät Tallskogs Tillkomst Tarvar Talrika Tall-Tips) och 6F (Föredraget Foder Fordrar Framsynt FöryngringsFöredrag) Föreläsare: Göran Hallsby, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om foder till vilda hjortdjur Vill du lära […]

Skötsel av lövskog

Digitalt seminarie

Onsdag 28 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Viltanpassad skogsskötsel i rasande goda lövskogar. Föreläsare: Per Hazell, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om foder till vilda hjortdjur Vill du lära dig mer om hur en ökad naturlig fodertillgång bland annat […]

Viltanpassad skötsel – vad säger forskningen?

Digitalt seminarie

Torsdag 29 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT En föreläsning som tar upp vad viltanpassad skogsskötsel innebär, hur råden ser ut, och vilket forskningsstöd som finns på området men även hur vi kan öka kunskaperna. Föreläsare: Märtha Wallgren, Skogforsk Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 ---- En del av: Tänk vilt […]

Tänk vilt när du sköter din skog

Digitalt seminarie

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30 DIGITALT Under föreläsningen får du bland annat ta del av exempel på skötselåtgärder som syftar till ökad fodermängd, (ökad biologisk mångfald) och minskade betesskador. Föreläsare: Matts Rolander, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 15:30-16:30 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om […]

Viltrepellenter

Digitalt seminarie

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30 DIGITALT Hur kan vi minska smakligheten/begärligheten på ekonomiskt viktiga plantor och träd? Föreläsare: Matilda Lindmark, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 15:30-16:30 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om foder till vilda hjortdjur Vill du lära dig mer om hur en […]