Lär dig mer om betesförvaltning på naturbetesmarker

Digitalt seminarie

Datum: 10 juni Tid: kl. 10:00–12:00 Digitalt via Teams Länk skickas till de som har anmält sig någon dag innan kursen ANMÄL Denna kurs sker i två delar. Först en inledande digital, träff med fokus på betesmarker och betesmanagement. Sedan en uppföljande fältvandring i en naturbetesmark. Du kan välja om du vill delta vid båda […]

Kolkrediter i lantbruket

Digitalt seminarie

Välkommen till en timmes webbinarium om Kolkrediter i lantbruket. Datum: tisdag 11 juni Tid: kl. 11:00–12:00 DIGITALT ANMÄL HÄR Kan kolkrediter bli en attraktiv intäktskälla för lantbruket? Kan kolkrediter bli en attraktiv intäktskälla för lantbruket? Kolkrediter innebär att inlagring av koldioxid ökar och saluförs på marknaden. Det ökade upptaget och inlagringen av kol kan ske […]

Buffertzoner längs små vattendrag – en viktig födoresurs för klövvilt?

Digitalt seminarie

Måndag 26 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Buffertzoner runt små vattendrag kan komma att öka i framtiden som en del av hyggesfritt skogsbruk. Under föreläsningen presenteras resultat från nyligen genomförda undersökningar om tillgänglighet av föda i bäcknära zoner över hela Sverige och vi kommer att diskuterar deras potentiella betydelse för klövdjur. Föreläsare: Robert Spitzer, […]

Effekter av skogsskötsel och fodertillgång på hjortviltets hälsa och betesskador

Digitalt seminarie

Tisdag 27 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Under föreläsningen får du höra om hjortviltets dieter och näringsekologi, och hur fodertillgången ser ut idag i Sveriges produktionslandskap. Vi pratar även om konsekvenser av detta för skogsproduktionen (skador) och för djuren själva. Föreläsare: Annika Felton, SLU Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 […]

Tallföryngring och hjortdjursfoder

Digitalt seminarie

Onsdag 28 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Om metoderna 7T (Tät Tallskogs Tillkomst Tarvar Talrika Tall-Tips) och 6F (Föredraget Foder Fordrar Framsynt FöryngringsFöredrag) Föreläsare: Göran Hallsby, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om foder till vilda hjortdjur Vill du lära […]

Skötsel av lövskog

Digitalt seminarie

Onsdag 28 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Viltanpassad skogsskötsel i rasande goda lövskogar. Föreläsare: Per Hazell, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om foder till vilda hjortdjur Vill du lära dig mer om hur en ökad naturlig fodertillgång bland annat […]

Viltanpassad skötsel – vad säger forskningen?

Digitalt seminarie

Torsdag 29 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT En föreläsning som tar upp vad viltanpassad skogsskötsel innebär, hur råden ser ut, och vilket forskningsstöd som finns på området men även hur vi kan öka kunskaperna. Föreläsare: Märtha Wallgren, Skogforsk Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 ---- En del av: Tänk vilt […]

Tänk vilt när du sköter din skog

Digitalt seminarie

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30 DIGITALT Under föreläsningen får du bland annat ta del av exempel på skötselåtgärder som syftar till ökad fodermängd, (ökad biologisk mångfald) och minskade betesskador. Föreläsare: Matts Rolander, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 15:30-16:30 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om […]

Viltrepellenter

Digitalt seminarie

Fredag 30 augusti kl. 12-13 och 15.30-16.30 DIGITALT Hur kan vi minska smakligheten/begärligheten på ekonomiskt viktiga plantor och träd? Föreläsare: Matilda Lindmark, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 15:30-16:30 ---- En del av: Tänk vilt - en vecka om foder till vilda hjortdjur Vill du lära dig mer om hur en […]