De vädervariationer vi upplever nu och de senaste åren leder till allvarliga konsekvenser i livsmedelsproduktionen. Både för mycket och för lite vatten innebär stora utmaningar för lantbruket. Dagens system är inte anpassade till de nya förhållandena och kräver innovativ hantering.

Nu i april startas en förstudie upp som syftar till att i en rapport identifiera och föreslå insatsområden som kan bidra till en optimerad hantering av vattnets rörelser i landskapet.

Agro Öst är projektägare och Agro Västmanland deltar som genomförandepart tillammans med Agro Sörmland och AgroÖrebro.

Mer om förstudien här.

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden