Det här gäller kring nya försörjningskravet

Vi tipsar om Gröna arbetsgivares informativa artikel om vad som gäller kring anställning och utländsk arbetskraft.

”Det höjda försörjningskravet som träder i kraft den 1 november riskerar att få långtgående konsekvenser inte bara för företagen i de gröna näringarna utan också för den svenska modellen. Längre ner ser du vad höjningen innebär, vad du behöver tänka på som arbetsgivare och tre praktiska exempel.”

Regeringens skärpning av villkoren för arbetskraftsinvandring görs i två steg:

  • Försörjningskravet höjs från och med den 1 november 2023.
  • En statlig utredning som läggs fram den 31 januari 2024 kommer att föreslå att försörjningskravet ersätts av ett lönegolv i nivå med medianlönen i Sverige (för närvarande 34 200 kronor).

Läs hela artikeln här.

Foto: Fredrik Persson och Juliana Fälldin