Skötsel av lövskog

Skötsel av lövskog

Onsdag 28 augusti kl. 12-13 och 19-20 DIGITALT Viltanpassad skogsskötsel i rasande goda lövskogar. Föreläsare: Per Hazell, Skogsstyrelsen Anslut till föreläsningen kl. 12-13 Anslut till föreläsningen kl. 19-20 —- En del av: Tänk vilt – en vecka om foder...
Skötsel av lövskog

Skötsel av lövskog

Skogsstyrelsen bjuder in till en kurs om lövskogsskötsel. Datum: 15 maj Tid: 10:00–15:00 Plats: Segerstad, Värmland ANMÄL Vid den här träffen tittar och pratar vi om föryngringsmetoder och skötsel av lövskog. Vi berör ämnen som förädlade plantor, hägn, röjning,...