Vår medfinansiär Länsstyrelsen informerar om tre utlysningar av projektpengar. Sista ansökningsdag till dessa är 31 december. Det finns en hel del pengar kvar att söka inom flera områden, så missa inte den chansen. 

1. 3 mkr i stöd till täckdikning!

Vänta inte för länge, om LS behöver prioritera mellan ansökningar kan det spelar roll om du har lämnat in din ansökan tidigt.

MER INFO OCH ANSÖKAN HÄR

2. Stöd för investeringar inom lantbruk och trädgård

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, ny-, om-och tillbyggnad av anläggningar för torkning och lagring av skörd, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

Den tredje ansökningsomgången för året är redan igång. Perioden sträcker sig fram till 31 december 2023. Väntar inte för länge, skickar in din ansökan nu. Budget för denna omgång är 7,2 mkr.

Du kan söka stöd till följande inriktningar:

  • Djurstallar eller inhysningssystem
  • Energiskog
  • Växthus
  • Torkning och lagring efter skörd
  • Utrustning som möjliggör innovativa hållbara produktionssystem
  • Minskad ammoniakavgång.

MER INFO OCH ANSÖKAN HÄR

3. Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag eller ett trädgårds­företag och vill investera i annan verksamhet.

Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

Budget är 800 000 kronor.

MER INFO OCH ANSÖKAN HÄR