Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag

Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag

Mer information hos Agtech Sweden Den 11 April var det uppstartsmöte för projektet ”Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag” (Smarta energisystem). Projektet, som finansieras främst genom Europeiska regionalfonden (som ombesörjs av Tillväxtverket),...
Förstudie – Ökad robusthet och resiliens i vattenförvaltningen

Förstudie – Ökad robusthet och resiliens i vattenförvaltningen

Bakgrund och syfte De vädervariationer vi upplever mer av dag för dag leder till allvarliga konsekvenser i livsmedelsproduktionen. Både för mycket och för lite vatten innebär stora utmaningar för lantbruket. Dagens system är inte anpassade till de nya förhållandena...
Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS

Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS

Projekt: Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning. Projektpartners: Projektet drivs av Agro Östas noder (Agro Västmanland, Agro Örebro, Agro Sörmland) samt Vreta kluster. Finansiering: Projektet finansieras av Europeiska...